Střídavé výstavy

V Panometru uvidíte dvě rozdílná 360°-panoramata s názvem DRESDEN 1945 a BAROQUE DRESDEN od umělce Yadegara Asisiho včetně doprovodné výstavy na panelech, která se pravidelně střídají. 

BAROQUE DRESDEN – Mýtos saského rezidenčního města

Aktuální výstava

Panoráma komplexně představuje éru sasko-polské personální unie v letech 1697 až 1763 v Drážďanech. Za vlády Augusta Silného a jeho syna rozkvetl drážďanský dvůr do nevídané nádhery a umění, jež byly v Sasku do té doby neznámé. Pohled na město je z úhlu pohledu z věže kostela Hofkirche, rozhlížíte se od náměstí a uliček s obytným palácem a Zwingerem až po kostely a paláce v Novém městě.

Krajina, zasazená do údolí Labe, s Míšňí na severu a Pillnitzem na jihu, byla už od pradávna srovnávána s Florencií. To Drážďanům přineslo přezdívku „Labská Florencie“.

Podkladem pro panoráma byly drážďanské veduty (pohledy na město) Bernarda Bellotta (Canaletta) z poloviny 18. století. Panoráma nabízí náhled na město renesanční a barokní architektury. Zároveň ukazuje, že v Drážďanech, s výjimkou několika nápadných staveb kolem roku 1750, v této době silně převažovaly renesanční budovy. Situace se změnila až po rozsáhlém zničení města během sedmileté války v roce 1763.

Na panoramatu vidíme scenérii doslova naplněnou pulzujícím životem tehdejší doby. Scény s historicky zdokumentovanými lidmi, například s carem Petrem I., Johannem Sebastianem Bachem nebo Casanovou, stejně tak jako nosiči džusů v uličkách, ženy na stáncích na tržnici či šašci na náměstích oživují naše smysly tak, že doopravdy cítíme a hmatáme „vůni a tok času“.

Doprovodná výstava představuje období baroka. Pro Yadegara Asisiho představují dějiny Drážďan evropský rozměr: dynastické vazby a kulturní a ekonomické vztahy ovlivňovaly celou Evropu.

Užijte si dnešní pohled z věže katolického dvorního kostela!