Zabytkowy gazometr poprzemysłowy

Drezdeński Panometr mieści się w dawnym XIX-wiecznym magazynie gazowym spółki SachsenEnergie, który w 2006 roku stał się drugim miejscem stałej ekspozycji panoram Yadegara Asisiego.

Dawny gazometr został zbudowany z piaskowca w 1880 roku i aż do jego zamknięcia w 1973 roku zaopatrywał szybko rozwijające się Drezno w gaz miejski. Następnie został całkowicie zaadaptowany na ekspozycję panoramiczną i jest znamienitym przykładem na wykorzystanie obiektów poprzemysłowych w sposób zrównoważony.

Zobacz z bliska imponujące rozmiary: Wysokość dawnego gazometru mierzona od zewnątrz do okapu wynosi 24 m, mierzona natomiast od wewnątrz do szczytu kopuły osiąga 39 m.