Niezwykłe wizualizacje Yadegara Asisiego można oglądać w Drezdeńskim Panometrze od grudnia 2006 roku. Od tego czasu nawiązano również współpracę partnerską z przedsiębiorstwem komunalnym SachsenEnergie, które jest właścicielem wpisanej na listę zabytków nieruchomości w Dresden-Reick.