Yadegar Asisi

Umělec Yadegar Asisi vyrůstal v Sasku a nyní žije v Berlíně. Od roku 2003 vytváří 360°-panoramata, která mají výšku až 32 metrů a obvod až 110 metrů, a jsou tím pádem největší na světě. Od zahájení pilotního projektu EVEREST v bývalém plynojemu v Lipsku se pole činnosti Asisiho rozšířilo o četné výstavní domy ve městech jak v Německu, tak i v zahraničí.

Umělec pochází z Persie. Narodil se v roce 1955 ve Vídni a strávil dětství ve městech Halle a Lipsko. Jeho kariéra architekta, malíře a kreslíře byla zajímavá i tím, že pendloval mezi socialistickou univerzitou TU Dresden v NDR a kapitalistickou universitou Hochschule der Kunste v Berlíně, a v 90. letech vyvrcholila projektem Panoráma.

"Ten, kdo nakreslí nějaký předmět, je schopný mu doopravdy porozumět." - Yadegar Asisi

Od roku 1993, kdy Asisi pro sebe panoramatické umění objevil, se jeho tvorba neustále dále rozvíjí, přičemž umělec ale vždy bere v úvahu akademické chápání umění. Přikládá velký význam perspektivě a naukám o formách, barvách a pigmentech.

Yadegar Asisi je při realizaci svých projektů podporován multidisciplinárním týmem.