Faszinace 360° Panoráma

Vydejte se na jedinečnou cestu drážďanskou minulostí zpracovanou v podobě 360stupňového panoráma města! Kruhové obrazy umělce Yadegara Asisiho jsou 27 metrů vysoké a od roku 2006 si mezi drážďanskými výstavami a muzei již stihly vydobýt jedinečný status.

V budově drážďanského Panometru zažijete na ploše cca. 3.000 qm² dva z celosvětově největších panoramatických obrazů, které umělec Yadegar Asisi od roku 2003 tvoří. 

Umělec komponuje svá 360stupňová díla z nespočetných fotografií, kreseb a malb. Ty kombinuje a zpracovává na počítači, pak jsou vytištěny na velké pruhy látky, sestaveny dohromady a inscenovány v kulatých budovách.

Vedle drážďanského Panometru existují mezitím i další panoramata v Panometer Leipzig (Lipsko), v Berlíně v Checkpoint Charlie a v Pergamonmuseum, v Gasometer Pforzheim, a ve městě Lutherstadt-Wittenberg

Objevitel panoráma - Robert Barker

Pojem "panoráma" se často rozličně používá. Původně objeven byl ale jedním malířem v 18. století - Robertem Barkerem. Tento Ir, žijící ve Skotsku, šel jednoho dne v Edingburghu na procházku do parku, rozhlédl se kolem sebe a zapřemýšlel nad tím, že když malíř postaví malířský stojan s plátnem na určité místo, takže si zároveň zakryje přesně to, co chce malovat. Plátno postavil a začal tedy malovat přesně to, co se nacházelo za malířským plátnem. Poté, co dokončil malbu prvního plátna, ho nechal stát a postavil vedle něj plátno další. Tak pokračoval do té doby, než se otočil o 360° a stál v uzavřeném kruhu svých pláten. Barker plátna vzal a odnesl je do svého ateliéru. Tam je umístil přesně tak, jako stála v parku. Postavil se doprostřed a zjistil, že má pocit, jako kdyby stál živě přímo v edinburghském parku. 
Fenomén: Pozorovatel je v reálném vztahu k vlastnímu tělu. Obraz vidí v měřítku 1:1. A tak se zrodilo slovo "panoráma" (řecky pan ("celý") a horama ("pohled")). 

Na světové výstavě v Paříži v roce 1900 byla vystavena poslední malovaná panoramata. Díky technickému pokroku malbu brzy vystřídala fotografie a film. Yadegar Asisi pro sebe v roce 1993  objevil médium panoráma a za pomoci nejnovější techniky ho stále rozvíjí.